Kallioinen metsämaisema, jossa puiden takaa näkyy punertavaan kääntyvä taivas. Hyvinvointikeidas Piidioksidi Oy, mielen ja kehon turvapaikka.

Tietosuojaseloste

Piidioksidi Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Piidioksidi Oy, Itäviitta 6 C 38, 02330 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tytti Pöllänen, +358452256135, tytti@piidioksidi.fi

3. Rekisterin nimi

Piidioksidi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin liittyen. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asiakkaan suostumuksella. Asiakaspalautteita julkaistaan vain asiakkaan suostumuksella, myös etunimi voidaan julkaista asiakkaan erillisellä suostumuksella.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde tai erillinen suostumus.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Syntymäaika
  • Laskutustiedot
  • Maksutiedot
  • Suoramarkkinointilupa
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon, terveyteen ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

Arkaluonteisia tietoja, kuten asiakastietolomakkeella ilmoitettuja terveystietoja, säilytetään lain edellyttämällä tavalla ja vain tarpeellisen ajan, yleensä korkeintaan vuoden. Yhteystietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on oletettavasti voimassa. Rekisterinpitäjällä voi olla lainsäädännön mukainen tai muu peruste tietojen säilyttämiselle, kuten kirjanpitolain mukainen velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineistoa määrätyn ajan.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, numeropalveluista, asiakastietolomakkeilla, varausjärjestelmästä, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukainen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, ellei asiakkuuden hoitaminen sitä edellytä. Tietoja voidaan julkaista yrityksen nettisivuilla tai sosiaalisen median kanavissa siltä osin kuin asiakkaan kanssa on sovittu. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. Asiakastietolomakkeiden arkaluonteisia tietoja ei milloinkaan siirretä muihin palveluihin tai järjestelmiin.

Tietojen käsittelyä voidaan osittain ulkoistaa yrityksen toimeksiannosta tilitoimistolle, tekniselle tuelle tai yhteistyökumppanille. Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa tilanteen niin vaatiessa maksupalveluntarjoajille ja perintätoimistolle. Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

8. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus milloin tahansa tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Henkilöllä on myös oikeus pyytää tietojen poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, sekä oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu (https://tietosuoja.fi/).

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostiosoitteeseen tytti@piidioksidi.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin tai peruuttaa suostumus ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

9. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti ja erityistä huolellisuutta noudattaen. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Fyysisiä henkilötietoja kuten asiakastietolomakkeita säilytetään lain edellyttämällä tavalla. Yritys huolehtii siitä, ettei kenelläkään ole mahdollisuutta päästä rekisterin tietoihin käsiksi vahingossa tai tahattomasti.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, tai avaimia, jotka luovutetaan vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus olennaisesti liittyy.

10. Verkkosivujen käyttö

Verkkosivuston osoite on https://www.piidioksidi.fi.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan vierailevan tietokoneen tai mobiililaitteen verkkoselaimen muistiin, kun vierailija käy sivustolla. Ne ovat yleinen tapa kerätä tietoa verkkosivuston käytöstä ja mahdollistavat paremman käyttökokemuksen tarjoamisen.

Evästeitä käytetään verkkosivuston toimivuuden parantamiseen ja kävijälle räätälöidyn sisällön ja mainoksien tarjoamiseen. Evästeet auttavat ymmärtämään, miten kävijät vuorovaikuttavat sivuston kanssa, mikä auttaa yritystä parantamaan sivuston rakennetta ja sisältöä.

Sisällytetty sisältö

Tällä sivustolla olevat artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esim. videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Muilta verkkosivustoilta sisällytetty sisältö käyttäytyy samalla tavalla kuin kävijä olisi vieraillut kyseisellä verkkosivustolla.

Kyseisillä verkkosivustoilla voidaan kerätä tietoa kävijästä, käyttää evästeitä, sisällyttää kolmansien osapuolien seurantaa ja seurata vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa.

Kommentointi

Kun kävijät jättävät kommentteja sivustolle, kerätään kommenttilomakkeessa näkyvät tiedot sekä kävijän IP-osoite ja selaimen käyttäjäagentin tunnistetiedot roskapostin havaitsemiseksi.

Anonymisoitu merkkijono luodaan sähköpostiosoitteestasi (kutsutaan myös hajautukseksi) ja sitä voidaan tarvittaessa käyttää Gravatar-palvelussa, jotta nähdään käytetäänkö sitä. Gravatar-palvelun tietosuojakäytäntö on saatavilla täältä: https://automattic.com/privacy/. Kun kommentti on hyväksytty, profiilikuva on näkyvissä yleisölle kommentin yhteydessä.

Ladattaessa kuvia verkkosivustollemme, on vältettävä sellaisten kuvien lataamista, joissa on mukana sijaintitietoja (EXIF GPS). Verkkosivuston kävijät voivat ladata ja purkaa sijaintitiedot kuvista verkkosivustolla.

Jättäessäsi kommentin sivustollemme, voit valita tallentaa nimesi, sähköpostiosoitteesi ja verkkosivustosi evästeisiin. Nämä ovat omaa mukavuuttasi varten, jottei tietoja tarvitse täyttää uudelleen, kun jätät toisen kommentin. Nämä evästeet säilyvät vuoden ajan.

Kävijöiden kommentteja voidaan tarkistaa automaattisen roskapostin tunnistuspalvelun kautta. Asiattomia tai loukkaavia kommentteja voidaan poistaa ylläpitäjän toimesta.

Kommentteja verkkosivuilla ja niiden metatietoja säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään, jotta voimme tunnistaa ja hyväksyä automaattisesti kaikki seuraavat kommentit sen sijaan, että pidämme niitä moderointijonossa. Kommentteja voidaan myös poistaa ylläpitäjän toimesta ulkoasun virkistämiseksi.

General Data Protection Regulation (GDPR) eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

Päivitetty


Hyvinvointikeidas Piidioksidi Oy